Menu Luk

Individuelt træningsløb Blangstedgård/Kohaveskoven den 9/5

Næste individuelle træningsløb foregår i Blangstedgårdsområdet og i Kohaveskove. Det er lørdag d. 9. maj kl 10-16.

Der bliver sat postskærme ud lørdag den 9. maj 2020. Det vil igen være muligt at bruge appen MapRunF til at  registrere, om man har været ved posterne, og efterfølgende uploade sit løb til O-track. MapRunF appen er gratis. Vejledning i brug af appen: Instruktion i brug af MapRunF. Hvis du bruger appen, skal du være opmærksom på ikke at komme for tæt på målposten, før du har taget sidsteposten, da tiden så stoppes.

Mødested: Parkering på offentlig P-plads ved UngOdense, Niels Bohrs Allé 210, 5240 Odense SØ. Sørg for at følge sundhedsstyrelsens anvisning om at holde afstand – brug hele parkeringspladsen.

Kort: Blangstedgård/Kohave, 1:7500, ækvidistance 2,5 m

Terræn: Lidt blandet boligbyggeri fra 70 erne med mange grønne områder, udbygget stinet, åbne græsningsarealer og lidt skov. Lindved å gennemløber den nord-østlige del af området.

Baner:

Let Kort: 2,0 km. 10 poster. Print selv: Træning 200509 Let Kort

MapRunF: Kohave_Let_kort_PXAC Kode: 298504

Let Lang: 3,9 km. 13 poster. Print selv: Træning 200509 Let Lang

MapRunF: Kohave_Let_lang_PXAC Kode: 939192

Svær Kort: 4,2 km. 10 poster. Print selv: Træning 200509 Svær Kort

MapRunF: Kohave_Svaer_kort_PXAC Kode: 264022

Svær Lang : 6,2 km. 15 poster. (stiforløbet ved post 8 passer ikke helt med kortet, så brug volden) Print selv: Træning 200509 Svær Lang 

MapRunF: Kohave_Svaer_lang_PXAC Kode: 510073

Start og mål er ikke markeret med postskærm. Efter målgang forlades området.

Der anvendes almindelige o-skærme.

Posterne hænger i området fra kl. 10.00 – 16.00, hvorefter de tages ned.

Løbet kommer selvfølgelig også på O-track

DOFs Corona vejledning: DOF-tilpassede-træningsløb

Corona situationen giver DOF en række økonomiske problemer. Der må derfor forventes besparelser på alle områder af DOF´s aktiviteter i 2020 og 2021. Hvis man har lyst, har man mulighed for at give en standard-donation på 20 kr./tur for deltagelse i lørdagens løb. Beløbet indbetales på Mobilpay nr. 269030 og beløbet går ubeskåret til DOF.

God tur

Carsten/24 25 64 30