Menu Luk

Odense Orienteringsklub vil kendes på:

 • At klubben gør orienteringsløb kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idræt, der handler om at finde vej i naturen og i byen med kort og kompas.
 • At klubben har et godt socialt miljø, hvor alle trives uanset køn, alder og niveau.
 • At klubben tilbyder træning og aktiviteter, der er attraktive og udviklende for såvel nybegyndere, motionister og eliteløbere.

Målsætninger frem mod 2025

Flere medlemmer skal med ud til løb. Dette gælder i særlig grad DM, JFM og Divisionsmatcher:

 • Der udpeges en kontaktperson til hvert nyt medlem.
 • Der udpeges en kontaktperson til hvert af de større stævner, som er ansvarlig for at få OO udstyr med og få taget godt imod de nye.
 • Vi vinder flere medaljer ved DM og JFM

Det sociale fællesskab skal styrkes:

 • Fællesspisning ca en gang om måneden i forbindelse med træning
 • Klubtur/træningstur i efteråret.
 • Udvide de sociale tilbud og fx nytænke klubmesterskab og klubfest.

Flere deltagere i ungdoms- og voksentræningen:

 • Udvikle ungdomstræningen ved deltagelse i DOFs TBU projekt 2020-2021.
 • Øge deltagerantallet i U1, U2 og Juniorkurserne.
 • Klubben skal mindst have 2 på træneruddannelse hvert år.
 • Styrke kontakten og tilbuddene til folkeskolerne i og omkring Odense.

Styrke tilbud om løb:

 • Planlægge og afvikle både mesterskabsløb og faste træningsløb, også stafet.
 • Uddannelse af 10 nye banelæggere.
 • Bedre markedsføring af Fyns 5 dages på SDU, HTX mm. og afsætte ressourcer til introduktion af nye.
 • Klubben skal fortsat prioritere at tegne og vedligeholde kort af høj kvalitet.

Udvikling af selve foreningen:

 • Styrke det fynske samarbejde.
 • Øge medlemstallet i alle aldersgrupper
 • Aktivering af flere frivillige, der vil løfte en lille opgave.
 • Afsøge muligheder for fundraising.
 • Klubben er altid repræsenteret med min. 2 personer ved klubledermøder i Sydkredsen og til DOF’s årlige repræsentantskabsmøde.

Vedtaget af Generalforsamlingen den 19/2 2020.