Menu Luk

Tilmelding

Den fynske løbstilmelding
De fynske orienteringsklubber har lavet et fælles on-line tilmeldingssystem, som bruges til mange af vores lokale løb. Se http://www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk/listkalender.asp?numdays=60&minusdays=30. Der er ikke brug for noget login, alle kan tilmelde sig de aktiviteter der lægges ud. En evt. deltagerbetaling trækkes via løbskontoen.

O-SERVICE:
O-service er orienteringssportens medlems-, kalender- og tilmeldingssystem til alle åbne konkurrencer, kurser mm., både inden for alm. orienteringsløb og mtb-orientering.
Du har fået tildelt dit eget login til O-service ved indmeldelse i klubben.

Tilmelding til rigtig mange løb sker via www.o-service.dk
Hvis du har problemer med at komme ind på O-service kan du få hjælp hos løbstilmelderen.

Det er simpelt at bruge O-service:

 • Gå ind på www.o-service.dk
 • Vælg log på i top menuen
 • Vælg kalender i topmenuen, og find det løb du vil tilmeldes.
 • Vælg Tilmeld flere knappen og følg vejledningen på skærmen.
 • Yderligere hjælp i denne pdf: www.do-f.dk/dok/vejled/o-service-A4.pdf
 • En evt. deltagerbetaling trækkes via løbskontoen.
 • Hvis ikke andet er oplyst er medlemmernes sidste frist for tilmelding til løb via O-service dagen før sidste tilmeldingsfrist for arrangementet (kl. 20.00). Herefter må man eftertilmeldes.

OPFORDRING VED TILMELDING TIL LØB:
Hvis du har plads i bilen, og gerne vil tage andre løbere med til løb, opfordrer jeg dig til at skrive i rubrikken ”Bemærkning til egen klub”, hvor mange personer du kan medtage og dit telefonnummer.

Der er mange fordele ved O-service. Det letter løbstilmelderens arbejde med tilmeldingerne, løbsarrangørene får tilmeldingerne på en form så de kan bruge dem elektronisk, løbere kan tilmelde sig på alle tider af døgnet.
Det har naturligvis også ulemper!! Det accepterer ikke tilmeldinger efter sidste frist, måske hvis man spørger meget pænt. (o:

Hvis du oplever problemer kan du altid kontakte klubbens løbstilmelder:

Allan Grundsøe
Mail: tilmelding@odense-ok.dk
Mobil: 23 35 21 53

SÆRLIGT FOR TILMELDING TIL STAFETLØB
Odense, Faaborg og Svendborg OK har i 2019 indledt et samarbejde omkring stafet og der er i o-service oprettet en klub der hedder ”Fyns stafet”, som skal bruges når der fremover tilmeldes til stafet, også hvis du deltager på et hold kun bestående af Odenseløbere. Ved tilmelding kræver det at du skal ind og rette dine indstillinger i O-service:

 • Log ind på din O-service konto.
 • Klik på ”lille pil ned” øverst til højre ved dit navn.
 • Klik på ”indstillinger”.
 • Her åbner et vindue hvor du (meget gerne) skulle kunne vælge ”Klub” enten Odense OK eller Fyns stafet.
 • Vælg Fyns Stafet og klik på ”Gem”.
 • Find det ønskede stafetstævne (f.eks. DM Stafet) her kan du så tilmelde dig på et stafethold.
 • Er der allerede oprettet et stafethold, som passer dig og der er ledige ture, så kan du tilmelde dig en af de ledige ture.
 • Er der IKKE oprettet et hold, som passer til dig, kan du selv oprette et, og så håbe at andre fra klubben, Svendborg eller Faaborg fylder op.
 • HUSK efter at du har tilmeldt dig et stafethold at rette dit klubtilhørsforhold tilbage til Odense OK! Din tilmelding under Fyns stafet bliver stående, men den kan kun ses og redigeres af dig, når du har valgt Fyns stafet under ”Indstillinger”. Du vil dog kunne se den under dit løbsregnskab.

Løbskonto

Alle medlemmer af OO har sin egen løbskonto.

 • Løbskontoen i O-service viser hvad du/familien har til rådighed til løb/kurser etc. Beløbet står nederst på opgørelsen i o-service.
 • Som hovedregel skal der altid stå et beløb, som dækker startafgifter når tilmelding til løb sendes.
 • En gang årligt opkræves der kontingent via kontoen. Betaling forfalder ved udgangen af marts.
 • Indbetaling til løbskontoen foregår til Løbskontoen: Arbejdernes Landsbank: Reg.nr. 5384 Konto: 0000241962
 • Når kontoen går i “minus”, vil der komme en oplysningsmail, som fortæller at det er på tide at sætte penge ind.
 • Hvis pengene ikke bliver indbetalt inden for efterfølgende måned, vil muligheden for tilmelding til løb blive spærret i O-service indtil modtagelse af det skyldige beløb.
 • Der ydes et særligt tilskud til dækning af børne- og ungdomsløbers løbsudgifter. De retningslinier her.

Kontoen vedligeholdes af løbstilmelderen: Mail: tilmelding@odense-ok.dk